EPCwaarde.nl

EPC waarde in de woningbouw

Stap 1:

Beperk energie aanvraag

De eerste stap is besparen op het energiegebruik. Dat kan door de energievraag te reduceren. Door een huis perfect te isoleren verliest de woning weinig energie en wordt de energievraag enorm beperkt.

Producten

Stap 2:

Gebruik duurzame energie

De tweede stap is het gebruik van duurzame energie zoals zonnepanelen, windmolens en warmte die in de bodem zit.

Producten

Stap 3:

Gebruik fossiele brandstoffen zo efficient mogelijk.

De derde stap is de energie van "eindige bronnen" zo slim mogelijk gebruiken. Eindige energiebronnen zijn grondstoffen die op kunnen raken zoals aardgas of kolen. Deze energie moet zo verstandig mogelijk worden gebruikt.

Producten